Tiến Độ Thanh Toán Chung Cư Butterfly Tower Nha Trang

  11/08/2015

Tính độ thanh toán linh hoạt chung cư Butterfly Tower Nha Trang:

Đợt I : 20% tổng giá trị căn hộ khi ký Hợp Đồng Góp Vốn

Đợt II : 10% tổng giá trị căn hộ xong móng lên Cos (0.0)

Đợt III :10% tổng giá trị căn hộ khi xong thô tầng 5 của tòa nhà

Đợt IV :10% tổng giá trị căn hộ khi xong thô tầng 10 của tòa nhà

Đợt  V : 10% tổng giá trị căn hộ  khi xong thô tầng 15 của tòa nhà

Đợt  VI : 10% tổng giá trị căn hộ  khi xong thô tầng 19 của tòa nhà

Đợt VII : 10% tổng giá trị căn hộ  khi hoàn thiện tầng 5 của tòa nhà

Đợt VIII : 5% tổng giá trị căn hộ  khi hoàn thiện tầng 10 của tòa nhà

Đợt  IX  : 5% tổng giá trị căn hộ  khi hoàn thiện tầng 15 của tòa nhà

Đợt   X  : 5% tổng giá trị căn hộ  khi hoàn thiện tầng 19 của tòa nhà

Đợt   XI : 5% tổng giá trị căn hộ  khi hoàn thiện bàn giao sổ đỏ của căn hộ + 2% phí bảo trì.

Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới

Liên quan

Copyrights © 2017 Chung cư Butterfly Tower Nha Trang. All Rights Reserved.